GeoCrea és una plataforma transversal i multidisciplinària creada per Albert Gusi, a l’encontre de sinergies per a projectes culturals singulars i innovadors.

GeoCrea treballa amb un equip de persones amb inquietuds similars que les focalitzen en propostes contemporànies en entorns on el protagonista és la cultura, el paisatge, la comunicació…

L’essència de GeoCrea és la creació, l’acció, el territori i la cultura.

El territori en sentit ampli i generós com a punt de trobada en la relació entre individus o comunitats per a la creació, l’acció i la cultura.

La creació com a font d’innovació i eina de projecció d’idees que germinen en el territori, alhora que s’esdevé acció i genera cultura.

L’acció com a manifestació d’intercanvi cultural, d’apropament al territori i mode de creació.

La cultura com a procés vital i renovador que genera coneixement, a través de paràmetres i experiències enriquidores com l’acció, la creació i el territori.

Albert Gusi (Castellbisbal, desembre de 1970)

Territori, acció, registre fotogràfic són les nocions que configuren el treball d’Albert Gusi, artista que normalment treballa des del camp de la fotografia elaborant uns projectes que, la majoria de vegades, són petites incursions sobre el paisatge. En qualsevol cas, el veritable actor del seu treball és el medi natural immediat, el territori del seu país al qual s’hi sent fortament vinculat i pel qual mostra una profunda admiració i estima. En la seva obra observem un continu “anar i venir” entre el territori, el lloc i la fotografia.

Albert Gusi amb observació, poesia, i humor parla de la fragilitat del paisatge, de la seva constant transformació, de la seva memòria i ens proposa una altra manera de mirar-lo, amb una complicitat lúdica a través d’una acció efímera que ens aproxima a un art sobretot en procés, viscut i compartit.