AL GARRAF LES PEDRES PASSEN VOLANT

Al Garraf els moviments semblen lents i imperceptibles, però hi són, i a més a més constants