AVALL PEL RIU CARDENER

Manresa, 17.10.2015

Avall pel riu Cardener és una projecte d’intervenció al riu Cardener al seu pas per la ciutat de Manresa a l’entorn del Pont Vell
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa
Fotografies de Muluken Gusi, Aleix Mateu, Xavi Docampo, Neus Lorenzo, David Molero, Nico Carvalho, Maria Camp, Laura García i Xavi Cebrián

Centre Cultural El Casino de Manresa