NAA4

Barcelona 2017

NAA4 és una instal·lació que gira al voltant de l’ús indiscriminat de les armes de foc en l’esfera pública. Una intervenció que es fixa en la presència de franctiradors invisibles en l’espai públic. Una denúncia que es mostra a través de conductes violentes totalment clandestines, que posen a tots els ciutadans en perill i que evidencien l’ús indiscriminat de les armes de foc en entorns comuns. Senyals de trànsit situats a les nostres carreteres són utilitzats com a diana. Senyals crivellats pels projectils que en la majoria de casos ens matarien.

Des de que s’activà el Nivell 4 d’Alerta Antiterrorista (NAA4) la presència d’armes llargues en el nostre espai públic s’ha fet habitual. De cop, ens hem acostumat a veure pels carrers, armes potents en mans de la policia quan tan sols fa un parell d’anys ni imaginàvem que existien. Hi han armes visibles que ens apunten contínuament, i n’hi han d’invisibles que també. Algunes ens apunten per defensar-nos, d’altres no ho sé. Totes maten.

Vivim en un context d’alerta permanent. De tensió. La instal·lació no es planteja donar respostes, sinó obrir interrogants. Des de que estem en el NAA 4, tots som objectius i pel carrer, les armes i les bales volten per tot.